top of page

Fillers läppar

Hyaluronsyrafyllning

Alternativ 1

Hyaluronsyrafyllning - Hyaluronsyra är en naturligt förekommande substans i kroppen som bidrar till att hålla huden hydratiserad och mjuk. Hyaluronsyrafyllning är en vanlig metod för att fylla ut läpparna. Under en hyaluronsyrafyllning injiceras hyaluronsyrabaserad filler i läpparna för att öka volymen. Fyllmedlet bryts gradvis ner av kroppen över tid, vilket innebär att behandlingen måste upprepas efter en viss period.

Kollagenfyllning

Alternativ 2

Fettransplantation - Fettransplantation är en annan teknik för att fylla ut läpparna. Den här metoden innebär att man tar bort fett från en annan del av kroppen, såsom magen eller låren, och sedan injicerar det i läpparna. Eftersom fettet kommer från patientens egen kropp, finns det ingen risk för allergiska reaktioner. Dock så krävs det oftast mer än en behandling för att uppnå önskad volym.

Fillers läppar

Alternativ 3

Kollagenfyllning -

Kollagen är en annan naturligt förekommande substans i kroppen som hjälper till att hålla huden fast och elastisk. Under en kollagenfyllning injiceras kollagen i läpparna för att öka volymen. Kollagenfyllning är dock inte så vanligt idag som det var tidigare, eftersom det finns en risk för allergiska reaktioner och att kollagenet kan brytas ner snabbt.

Det finns också andra tekniker för att fylla ut läpparna, inklusive silikonimplantat och PMMA-filler, men dessa tekniker är oftast inte rekommenderade på grund av högre risk för komplikationer och biverkningar.

Farorna med fillers i läpparna

Att injicera fillers i läpparna är en mycket populär kosmetisk procedur för att förbättra utseendet på läpparna genom att öka volymen, forma och definiera dem. Även om det är en säker procedur om den utförs av en kvalificerad och erfaren läkare, finns det potentiella faror och risker som patienten bör vara medveten om.

Ett vanligt problem efter en fillerbehandling i läpparna är svullnad och rodnad runt injektionsområdet, vilket är normalt och går vanligtvis bort inom några dagar. Andra mindre vanliga biverkningar inkluderar blåmärken, klåda och obehag i läpparna. Mer allvarliga komplikationer kan dock också uppstå, såsom infektioner, blödningar, allergiska reaktioner, kärlskador och nodulbildning.

Allergiska reaktioner mot fyllmedel kan vara livshotande och kan uppstå omedelbart eller flera dagar efter behandlingen. Symptomen inkluderar svårigheter att andas, yrsel, stickningar och klåda. Om patienten upplever några av dessa symtom, bör de söka medicinsk hjälp omedelbart.

Kärlskador kan orsaka att blodet rinner ut från kärlen och orsakar missfärgning eller nekros (vävnadsdöd). En kvalificerad läkare kommer att vara försiktig och noga med att undvika att injicera fyllmedel i blodkärlen i läpparna.

Nodulbildning kan uppstå när fyllmedlet inte bryts ner ordentligt av kroppen och bildar klumpar eller knölar i läpparna. Dessa klumpar kan vara synliga och känns ofta som hårda knölar under huden. Det är viktigt att diskutera risken för nodulbildning med din läkare innan behandlingen.

Även om de flesta fillers är temporära och kan brytas ner av kroppen, kan det finnas en risk för permanenta biverkningar, särskilt om patienten får för mycket fyllmedel eller om det injiceras på fel ställen. Det är därför viktigt att söka hjälp från en erfaren läkare som har utbildning och kunskap om injektionstekniker och material.

 

Sammanfattningsvis är fillers i läpparna en säker och effektiv kosmetisk procedur om den utförs av en kvalificerad läkare. Men precis som med alla medicinska ingrepp finns det potentiella risker och faror som patienten bör vara medveten om. Det är viktigt att välja en erfaren och kvalificerad läkare och att diskutera eventuella frågor eller faror innan behandlingen.

Vad kostar det med fillers i läpparna?

Priset för fillers i läpparna kan variera beroende på flera faktorer, inklusive region, klinikens rykte, behandlingens omfattning och vilken typ av fillers som används. Generellt sett kostar en fillerbehandling för läpparna mellan 2 000 till 10 000 kr.

Hyaluronsyrafyllningar är vanligtvis billigare än fettransplantationer, och priset kan variera beroende på hur mycket fyllmedel som behövs för att uppnå det önskade resultatet. Fyllmedel som har längre hållbarhetstid är ofta dyrare än fyllmedel som bryts ner snabbare av kroppen.

Det är också viktigt att notera att priset för fillers i läpparna ofta inte inkluderar eventuella efterföljande behandlingar som kan behövas för att upprätthålla resultatet, eller eventuella kostnader för komplikationer som kan uppstå.

Det är alltid viktigt att välja en erfaren och kvalificerad läkare för fillersbehandlingar i läpparna, även om det innebär högre kostnader. Att välja en oerfaren eller billig klinik kan öka risken för oönskade resultat eller komplikationer.

Sammanfattningsvis kan kostnaden för fillers i läpparna variera beroende på flera faktorer, men vanligtvis kan du förvänta dig att betala mellan 2 000 till 10 000 kr. Det är viktigt att välja en erfaren läkare och diskutera priset och eventuella efterföljande behandlingar innan behandlingen.

Sidor vi rekommenderar att du läser igenom innan du genomför ett ingrepp ​

 

Rekommendationer från 1177

Fillers kombinerat med Covid-19 

bottom of page