top of page

Fillers haka

  • Det finns flera typer av fillers på marknaden, såsom hyaluronsyra, kalciumhydroxylapatit, poly-L-laktisk syra m.fl. Varje typ har olika egenskaper och lämpar sig bäst för olika ändamål. En erfaren läkare kommer att kunna hjälpa dig att välja rätt produkt för just ditt ändamål och dina önskemål.

  • Korrekt teknik är avgörande för att få ett naturligt och jämnt resultat. Det kan vara nödvändigt att injicera på flera olika ställen för att skapa den önskade formen och konturen. Olika områden i hakan kan kräva olika injektionstekniker.

  • Som med alla medicinska behandlingar finns det potentiella risker och biverkningar med fillers, inklusive svullnad, blåmärken, infektioner och mer sällsynt, men mer allvarligt, vävnadsdöd. Det är viktigt att både läkaren och patienten är medvetna om dessa innan behandlingen påbörjas.

  • Fillers är inte permanenta och behöver underhållas med tiden. Beroende på vilken typ av filler som används och individens kropp, kan resultatet variera från några månader till ett par år. Regelbundna uppföljningar och touch-ups kan vara nödvändiga för att behålla det önskade resultatet.

Fillers käklinjen före och efter
Haka
Närbild på haka och fillers

Fillers käklinje - före och efter

Före ingreppet:

Innan du överväger en fillers-behandling i käklinjen, kan det finnas en rad estetiska bekymmer eller förhoppningar du vill adressera. Du kanske tycker att din käklinje saknar den starka, definierade strukturen som du önskar. Det kan verka svagt, ojämnt eller asymmetriskt, vilket kan påverka ansiktets totala balans och proportioner. Dessutom kan en dubbelhaka eller brist på definition i käklinjen bidra till en känsla av missnöje med ditt ansiktes utseende.

Det är viktigt att komma ihåg att estetiska ingrepp, även icke-kirurgiska som fillers, bör utföras av kvalificerade medicinska proffs, idealiskt en läkare med erfarenhet inom estetiska behandlingar. Även om fillers är ett mindre invasivt ingrepp, kräver det fortfarande precision, kunskap om ansiktsanatomin och en förståelse för estetiska principer för att uppnå optimala resultat och minimera riskerna för biverkningar.

Efter ingreppet:

Efter att ha fått fillers i käklinjen från en kvalificerad läkare, kommer du att se en direkt förändring. Din käklinje bör nu framstå som starkare, mer definierad och symmetrisk, vilket ger balans till ditt ansikte och betonar dess naturliga skönhet.

Om du hade en dubbelhaka innan ingreppet kan en expert läkare skickligt använda fillers för att dölja den och ge din käklinje mer tydlighet. Ditt ansikte kan nu se smalare och mer vinklat ut, vilket ger ett mer ungdomligt utseende.

Dock är resultaten av fillers tillfälliga och kräver underhåll. Din läkare bör kunna ge dig en mer detaljerad vägledning om när och hur ofta underhållsbehandlingar kan behövas, beroende på dina individuella behov och önskemål.

Att använda fillers för att förbättra käklinjen är ett icke-kirurgiskt ingrepp som kan ha en betydande inverkan på ditt utseende och självförtroende. Genom att anlita en kvalificerad läkare för denna procedur kan du känna dig trygg i vetskapen om att du är i goda händer, vilket maximerar chansen för ett framgångsrikt resultat och minskar riskerna för eventuella komplikationer.

Fillers 1 ml före och efter (och vad som händer)

När det kommer till estetisk medicin och användning av fillers, varierar mängden produkt som används beroende på flera faktorer. Ett vanligt val är att använda 1 ml fillers per behandlingstillfälle, men detta beror på det specifika området som behandlas och de resultat man hoppas uppnå.

Vissa områden av ansiktet kräver mindre volym för att uppnå det önskade resultatet. Det kan till exempel vara att man vill göra små justeringar av läpparnas fyllighet eller att man vill behandla fina linjer, i dessa fall kan 1 ml eller till och med mindre vara tillräckligt.

Ett av de övergripande målen med fillers är ofta att skapa ett naturligt utseende och känsla. Genom att använda mindre mängder fillers kan man undvika ett överdrivet eller "gjort" utseende. Det är viktigt att ändringarna harmoniserar med resten av ansiktets drag, och ibland kan en liten mängd fillers göra en stor skillnad.

Dessutom kan säkerhet vara en faktor som påverkar mängden fillers som används. Att börja med mindre mängder fillers kan minska risken för komplikationer eller biverkningar. Om man vid en framtida behandling känner att mer fyllighet önskas, är det lättare att lägga till mer fillers än att ta bort något som redan har injicerats.

Kostnad kan också vara en betydande faktor när man bestämmer mängden fillers att använda, eftersom fillers vanligtvis säljs per milliliter. Genom att använda mindre kan patienten hålla nere kostnaderna, samtidigt som de uppnår de resultat de letar efter. Vissa patienter föredra en mer gradvis förändring av sitt utseende, snarare än en dramatisk förändring. Att börja med 1 ml fillers kan erbjuda en subtil förändring som kan byggas på över tid, vilket möjliggör en naturlig evolution av patientens estetiska utseende.

Det är alltid viktigt att patienten diskuterar sina unika behov och önskemål med en kvalificerad läkare, som sedan kan bestämma den bästa mängden fillers att använda för att uppnå de önskade resultaten.

bottom of page