top of page

Bröstförstoring med eget fett

Bröstförstoring med eget fett, också känt som fettöverföring eller autolog bröstförstoring, har blivit ett alltmer populärt alternativ till traditionella bröstimplantat. Denna teknik innebär att kroppsfett tas från en del av kroppen, som buken eller låren, för att sedan injiceras i bröstet för att öka dess storlek.

Förfarandet börjar med en liposuktionsprocess där kirurgen avlägsnar fettceller från ett område med överskottsfett. Därefter rengörs och behandlas detta fett innan det injiceras i bröstet. Varje injektion sker noggrant för att säkerställa att fettcellerna sprids jämnt och ger ett naturligt utseende.

En av fördelarna med bröstförstoring med eget fett är att det ger en mer naturlig känsla och utseende jämfört med traditionella implantat. Dessutom minskar det risken för komplikationer som är kopplade till implantat, som kapselkontraktur.

Dessutom erbjuder det en två-i-ett-lösning för patienter som vill minska fett i vissa områden samtidigt som de förstorar sina bröst.

 

Det bör dock noteras att denna metod kanske inte är lämplig för alla. Kvinnor med mycket lite kroppsfett eller de som önskar en betydande ökning i storlek kan behöva överväga andra alternativ.

Som med alla kosmetiska ingrepp bör beslutet att genomgå en bröstförstoring med eget fett göras efter noggrann övervägning och rådgivning med en erfaren plastikkirurg.

 

Detta kommer att säkerställa att patienten är medveten om alla risker och fördelar, och att det valda förfarandet är det mest lämpliga för hennes unika behov och mål.

Se till att en legitimerad läkare genomför ingreppet

 

En bröstförstoring med eget fett inleds med att en legitimerad läkare eller kirurg genomför liposuktion på ett område av kroppen med överskottsfett, oftast buken, höfterna eller låren.

 

Det insamlade fettet filtreras sedan för att separera och behålla de sunda fettcellerna, vilka sedan förbereds för injektion i brösten.

Under den andra delen av proceduren injiceras de rena fettcellerna noggrant i brösten för att förbättra deras storlek och form. Ingreppet utförs vanligtvis under generell anestesi och kan ta flera timmar beroende på det önskade resultatet.

Det är av största vikt att en legitimerad läkare utför proceduren för att säkerställa optimala resultat och minimera risker. Kirurgen bör ha omfattande erfarenhet och utbildning inom ämnet, inklusive kunskap om säkra och effektiva tekniker för fettextraktion och injektion.

 

En oerfaren eller olicensierad utövare kan inte bara ge suboptimala resultat, utan också potentiellt utsätta patienten för onödiga risker och komplikationer. Det är alltid bäst att söka behandling från en betrodd, board-certifierad plastikkirurg.

Före och efter en bröstoperation

 

Innan ingreppet kommer du att genomgå en initial konsultation med din plastikkirurg. Under detta möte kommer du att diskutera dina kosmetiska mål, din medicinska historia kommer att granskas, och det kommer att avgöras om du är en lämplig kandidat för fettöverföring. Om så är fallet, kommer kirurgen att utarbeta en individualiserad plan för ingreppet, inklusive val av områden för fettutvinning.

På dagen för operationen kommer du att bli satt under generell anestesi. Kirurgen kommer sedan att utföra liposuktion för att extrahera fett från de valda områdena. Detta fett behandlas och injiceras sedan försiktigt i brösten för att uppnå önskad volym och form.

Efter operationen kommer du att övervakas i en kort tid innan du får åka hem. Du kan förvänta dig viss svullnad och ömhet på både fettutvinnings- och injektionsplatserna. De flesta patienter kan återuppta normala aktiviteter inom en till två veckor, men tungt lyft och ansträngande övningar bör undvikas i minst några veckor till.

Eftervården inkluderar vanligtvis flera uppföljningsbesök hos kirurgen för att kontrollera läkningen. Du kommer att ges specifika instruktioner för att ta hand om dina sår, vilket kan inkludera att bära en särskild stödjande bh för att hjälpa till med läkning och formning. Dessutom kan kirurgen rekommendera lymfatisk dräneringsmassage för att minska svullnad och förbättra konturerna.

Det är viktigt att komma ihåg att varje persons erfarenhet kan variera, och den slutliga resultatet av operationen kan ta flera månader att bli fullt synlig, när svullnaden helt har lagt sig. Din kirurg kommer att ge dig mer specifik information om vad du kan förvänta dig under återhämtningsprocessen.

bröstförstoring med eget fett
bottom of page